Panaszkezelés

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 5. § (11) bekezdése értelmében az ingatlan használója vagy tulajdonosa a kéményseprő-ipari szolgáltató kéményseprő-ipari tevékenységével kapcsolatos panaszával – más hatósági eljárásokat megelőzően – köteles igazolható módon a kéményseprő-ipari szolgáltatóhoz fordulni.

Az ingatlan tulajdonosa, használója a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásával közvetlenül összefüggő magatartásra, tevékenységre vagy mulasztásra vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti.

A panasz beadásának módjai:

Szóbeli panaszközlés:

Ügyfélfogadási időben a +36 20 9791-546-os telefonszámon.

Tájékoztatom Ügyfeleimet, hogy a panaszközlésről hangfelvétel készül!

Hétfő: 9.00 – 20.00
Kedd: 10.00 – 14.00
Szerda: 10.00 – 14.00
Csütörtök: 10.00 – 14.00
Péntek: 10.00 – 13.00

Írásbeli panaszközlés:

Postai levélküldeményben: 1204. Budapest Szilágyság u. 3.

Elektronikus levélben: faterkemeny@gmail.com

A szóbeli panaszt azonnal megvizsgáljuk, és szükség szerint orvosoljuk. Ha az ingatlan tulajdonosa, használója a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet készítünk, és annak egy másolati példányát telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az ingatlan tulajdonosának, használójának továbbítjuk.